Integral Risk Management Assessorament i Formació d’Emergčncies a  Empreses

·              Assessors de Riscos per l'Empresa

·              Formació:

Equips de Primera Intervenció

Equips de Segona Intervenció

Equips de Primers Auxilis

Equips d'Alerta i Evacuació

                         info@irmseguretat.com

                         Tel. 657 861 873

An Animated Fireman using a Fire ExtinguisherLarge Animated FLAME